Tây Bắc Bộ

1. ĐIỆN TỬ DƯƠNG OANH Thị Tứ, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
2. ĐẠI LÝ HÒA BÌNH 954 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình
3. ĐIỆN TỬ KHƯƠNG ĐỨC 443 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình
4. ĐẠI LÝ HÒA BÌNH Số 950, Đường Cù Chính Lan, TP.Hòa Bình
5. ĐIỆN TỬ ÁNH HỒNG Huyện Bắc Mê, Hà Giang