Bình Thuận

1. TRONG DO COMPUTER 171 Quang Trung- Phan Rí Cửa – Tuy Phong – Bình Thuận
2. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THIÊN MÃ 192/2/1 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Tài , Phan Thiết, Bình Thuận