Bắc Giang

1. TRUNG TÂM TM & DV VIỄN THÔNG VIỆT HOÀNG Lô 08 – N10 – Hoàng Quốc Việt – Xương Giang – Bắc Giang Bách Nhẫn – Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang