Bình Định

1. Điện máy Đức Hoa Đào Tấn , Chợ Dinh, Quy Nhơn, Bình Định 0904.678.770 - 0904.678.771