Bắc Ninh

1. Điện tử Đức Hiên Thuận Thành - Bắc Ninh
2. Trung tâm máy tính Osaka 305 Trần Hưng Đạo - TP. Bắc Ninh
3. CỦA HÀNG ĐỨC HIÊN Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh