Tây Ninh

1. TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH SỐ DTC 149 Tôn Đức Thắng, Long Thới, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
2. CỬA HÀNG MINH KHÁNH Số 6, khu phố 2, Phường 2, TP Tây Ninh, Tây Ninh (gần chân cầu mới)