Nghệ An

1. ĐẠI LÝ SMARTSHOP A. Cường Quỳnh Tiến, Nghệ An
2. MÁY TÍNH SƠN THÙY Thị xã Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An