Đồng Nai

1. LAPTOP THANH TÚ 272 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai
2. CỬA HÀNG HOÀNG VŨ MOBILE 396b Phạm Văn Thuận, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai 0908 732 468 – 0918 038